Hermes Airports

Agora, albo inaczej forum, oraz Asklepiejon pochodzą z 2 wieku n.e. i stanowią serce ówczesnego kompleksu miejskiego Nea Pafos. Druga najpopularniejsza atrakcja Pafos to imponująca kolekcja zawiłych i barwnych mozaik w południowym sektorze parku archeologicznego bezpośrednio na południe od Agory. Odkryte przez przypadkiem, wykopaliska przeprowadzone przez Departament Starożytności ujawniły pozostałości dużych i bogatych rezydencji z okresu rzymskiego, wraz z wyśmienitymi, barwnymi mozaikami dekorującymi ogromne powierzchnie podłogowe.

© 2024Hermes Airports. All Rights Reserved.