Hermes Airports

Groby Królewskie to obiekt Światowego Dziedzictwa położony 2 km na północ od Kato Pafos. Znaleźć tam można wiele dobrze zachowanych pod ziemią krypt i komnat używanych jako nekropolii przez mieszkańców Nea Pafos podczas okresów hellenistycznych i rzymskich od 3 wieku p.n.e. do 3 wieku n.e. Nazwa "Groby Królewskie" pochodzi od majestatycznego wyglądu grobowców, nie zaś od królewskiego rodowodu osób spoczywających w nich.

© 2024Hermes Airports. All Rights Reserved.